kaosenlared.net

sehansuscrito163  quedan837 Objetivo 1000 suscriptor@s! 
02 Ene 2012

¡ Alzad los puños ! Destacado

Escrito por 
Valora este artículo
(1 Voto)
Comentario fotográfico de la campaña de Movistar "inspirada" en el 15-M. "Que alcen la mano los clientes que quieran renovar su móvil". Texto en catalán y castellano.

Alceu els punys!

Aquesta fotografia no dóna per més, la seva elecció ja ho diu tot: es basta a si mateixa com a imatge per posar en evidència la repugnant campanya de la companyia Movistar inspirada en el moviment social del 15-M. 

L'enorme mural publicitari de telefonia mòbil va aparèixer un matí  presidint la barcelonina plaça de Catalunya, pocs dies abans de les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Tan sols feia sis mesos que aquesta mateixa plaça havia estat el centre neuràlgic dels somnis de milers de persones, que van tractar de convertir aquest espai públic en una àgora on poder experimentar la democràcia directa. Igual que en molts altres llocs, la imatge més emblemàtica del moviment que ha quedat fixada a les nostres retines va ser la d'una immensa marea de mans alçades agitant-se de forma acompassada per assenyalar la recerca de consensos. 

A l'agència de publicitat, doncs, li va costar poc explotar aquesta imatge i retornar-la  enverinada al costat d'anuncis en els quals se simulen assemblees populars on els participants trien el preu de la tarifa del telefonino a través d'un feliç consens… D’altra banda, a les persones que van participar intensament de la vivència col·lectiva del 15-M, segurament no els resulta difícil percebre com una humiliació el fet que, en l'estratègia de la campanya, al mural de les mans alçades que desitgen renovar el mòbil li substituís un segon mural amb la llegenda “Els catalans ho hem decidit: 19’90 €/mes”… i que aquest mural coincidís amb l'ocupació privada de la plaça de Catalunya per una pista de gel comercial. 

L'agència que signa la campanya respon a l'entranyable nom de Sra. Rushmore. Els seus components llueixen una imatge personal jove i inconformista i presumeixen de desbordar creativitat. No semblen dubtar que han fet de la confusió deliberada entre ètica i estètica la seva professió. I, ara com ara, el seu major éxit com a empresa és haver passat a formar part de la multinacional WPP.

Quant a la telefonia mòbil, ja no és cap secret per a ningú que el seu futur es troba en la seva capacitat de convertir-se en un instrument de control social de primer ordre. Però no hi ha crítica sense autocrítica: els moviments socials necessiten qüestionar radicalment la seva excessiva confiança en les tecnologies com a eina de transformació. També aquí cada vegada és més urgent tancar les mans i alçar els punys. 

Fotografia i text: Alfonso López Rojo

Quaderns d’Illacrua 88, setmanari Directa núm.255, decembre de 2011.

www.setmanaridirecta.info

 

 _______________________________________________________________


¡Alzad los puños!

Esta fotografía no da para más, su elección ya lo dice todo: se basta a sí misma como imagen para poner en evidencia la repugnante campaña de la compañía Movistar inspirada en el movimiento social del 15-M. 

El enorme mural publicitario de telefonía móvil amaneció presidiendo la barcelonesa plaza de Cataluña, pocos días antes de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Hacía tan solo seis meses que esa misma plaza había sido el centro neurálgico de los sueños de miles de personas, que trataron de convertir este espacio público en un ágora en la que experimentar la democracia directa. Al igual que en otros muchos lugares, la imagen más emblemática del movimiento que ha quedado fijada en nuestras retinas fue la de una inmensa marea de manos alzadas agitándose de forma acompasada para señalar la búsqueda de consensos.

A la agencia de publicidad poco le costó, pues, explotar esta imagen y devolverla envenenada junto a anuncios que simulan  asambleas populares en las que sus participantes eligen el precio de la  tarifa del telefonino a través de un feliz consenso… Por lo demás, a quienes participaron intensamente de la vivencia colectiva del 15-M, seguramente no les resulta difícil percibir como una forma de humillación el hecho de que, en la estrategia de la campaña,  al mural de las manos alzadas que desean renovar el móvil le sustituyera un segundo mural con la leyenda “Els catalans ho hem decidit: 19’90 €/mes”… Y de que este mural coincidiera con la ocupación privada de la plaza de Cataluña por una pista de hielo comercial. 

La agencia que firma la campaña responde al entrañable  nombre de Sra. Rushmore. Sus componentes lucen una imagen personal joven e inconformista y presumen de rebosar creatividad. No parecen dudar de que han hecho de la confusión deliberada entre ética y estética su profesión. Y, por ahora, su mayor logro como empresa es haber pasado a formar parte de la multinacional WPP.

En cuanto a la telefonía móvil, ya no es para nadie un secreto que su futuro se encuentra en su capacidad para convertirse en un instrumento de control social de primer orden. Pero no hay crítica sin autocrítica: los movimientos sociales necesitan cuestionar radicalmente su excesiva confianza en las tecnologías como herramienta de transformación. También ahí se hace cada vez más urgente cerrar las manos y alzar los puños. 

 

Fotografía y texto: Alfonso López Rojo

Quaderns d’Illacrua 88, semanario Directa núm.255, diciembre de 2011.

www.setmanaridirecta.info

Modificado por última vez en Lunes, 02 Enero 2012 22:01

You have no rights to post comments